OxyNorm 5mg /10mg /20mg

kr1,900.00kr48,000.00

Mundipharma

Kapsel, hård 5 mg
(orange/beige och märkt ONR 5 mg) 5 x 14,5 mm

Kapsel, hård 10 mg
(vit/beige och märkt ONR 10 mg) 5 x 14,4 mm

Kapsel, hård 20 mg
(rosa/beige och märkt ONR 20 mg) 5 x 14,4 mm

 

Nollställ
Artikelnr: Inte tillgänglig Kategorier: , Taggar: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Beskrivning

KÖP Oxynorm 10/20 mg ONLINE I SVERIGE  / beställa oxynorm / bästa apotek att köpa oxynorm i sverige

KÖP Oxynorm 10/20 mg ONLINE I SVERIGE

OxyNorm kapslar ska tas med 4-6 timmars intervall. Dosen är beroende av smärthet och patientens tidigare historia av smärtstillande krav.

Ökande svårighetsgrad kommer att kräva en ökad dosering av OxyNorm kapslar. Den korrekta dosen för varje enskild patient är den som kontrollerar smärtan och tolereras väl under hela doseringsperioden. Patienterna bör titreras till smärtlindring om inte omanagliga biverkningar förhindrar detta.

Den vanliga startdosen för opioida naiva patienter eller patienter som uppvisar svår smärta som inte kontrolleras av svagare opioider är 5 mg, 4-6 timmars. Dosen bör sedan noggrant titreras, så ofta som en gång om dagen, för att uppnå smärtlindring. Majoriteten av patienterna behöver inte en daglig dos över 400 mg. Dock kan några patienter kräva högre doser.

Omvandling från oral morfin:

Patienter som får oral morfin före oxikodonbehandling bör ha sin dagliga dos baserat på följande förhållande: 10 mg oral oxykodon motsvarar 20 mg oral morfin. Det måste understrykas att detta är en guide till dosen av OxyNorm kapslar som krävs. Inter-patientvariation kräver att varje patient titreras noga till lämplig dos.

Äldre patienter:

En dosjustering är vanligtvis inte nödvändig hos äldre patienter.

Kontrollerade farmakokinetiska studier hos äldre patienter (i åldrar över 65 år) har visat att, jämfört med yngre vuxna, clearance av oxykodon endast minskas något. Inga oönskade biverkningar upplevdes baserat på ålder, varför vuxna doser och dosintervall är lämpliga.

KÖP Oxynorm 10/20 mg ONLINE I SVERIGE  / beställa oxynorm

Plasmakoncentrationen i denna patientpopulation kan ökas. Dosinitieringen bör följa ett konservativt tillvägagångssätt hos dessa patienter. Den rekommenderade vuxna startdosen bör minskas med 50% (till exempel en total daglig dos av 10 mg oralt hos opioida naiva patienter) och varje patient bör titreras till tillräcklig smärtkontroll enligt deras kliniska situation.

Pediatrisk population:

OxyNorm kapslar ska inte användas till patienter under 18 år.

Användning i icke-malign smärta:

Opioider är inte förstahandsbehandling för kronisk icke-malign smärta, och de rekommenderas inte som den enda behandlingen. Typer av kronisk smärta som har visat sig lindras av starka opioider inbegriper kronisk osteoartritisk smärta och intervertebral skivan sjukdom. Behovet av fortsatt behandling vid icke-malign smärta bör bedömas med jämna mellanrum.

Administreringssätt

OxyNorm kapslar är för oral användning.

Behandlingstid

Oxykodon ska inte användas längre än nödvändigt. Gemensamt med andra starka opioider bör behovet av fortsatt behandling utvärderas med jämna mellanrum.

Avbrytande av behandlingen

När en patient inte längre behöver behandling med oxikodon, kan det vara tillrådligt att minska dosen gradvis för att förhindra symptom på uttag.

4.3 Kontraindikationer

Överkänslighet mot oxikodon eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1. Oxykodon får inte användas i alla situationer där opioider är kontraindicerade: Allvarlig respirationsdepression med hypoxi, paralytisk ileus, akut buk, fördröjd gastrisk tömning, svår kronisk obstruktiv lungsjukdom, kor pulmonal, allvarlig bronkialastma, förhöjda koldioxidnivåer i blodet, måttligt till svårt nedsatt leverfunktion, kronisk förstoppning.

bästa apotek att köpa oxynorm i sverige

Den största risken för opioidöverflöd är andningsdepression. Försiktighet måste utövas när oxycodon administreras till de försvagade äldre. opioidberoende patienter; patienter med allvarlig nedsatt lungfunktion, patienter med nedsatt lever- eller njurfunktion patienter med myxedem, hypotyroidism, Addisons sjukdom, giftig psykos, prostata hypertrofi, adrenokortisk insufficiens, alkoholism, deliriumtremens, gallvägar, pankreatit, inflammatoriska tarmproblem, hypotension, hypovolemi, ökat ökat intrakraniellt tryck, huvudskada (på grund av risk av ökat intrakraniellt tryck) eller patienter som tar bensodiazepiner, andra CNS-depressiva (inklusive alkohol) eller MAO-hämmare.

KÖP Oxynorm 10/20 mg ONLINE I SVERIGE  / beställa oxynorm

Samtidig användning av bensodiazepiner och opioider kan resultera i sedering, andningsdepression, koma och död.

På grund av dessa risker bör samtidig förskrivning av lugnande medel som bensodiazepiner eller besläktade läkemedel med opioider reserveras till patienter för vilka alternativa behandlingsalternativ inte är möjliga.

Om det beslutas att förskriva bensodiazepiner samtidigt med opioider ska den lägsta effektiva dosen användas och behandlingens längd ska vara så kort som möjligt (se även den allmänna dosrekommendationen i avsnitt 4.2).

Patienterna ska följas noggrant för tecken och symptom på andningsdepression och sedering. I detta avseende rekommenderas starkt att informera patienter och deras miljö om att vara medveten om dessa sym

KÖP Oxynorm 10/20 mg ONLINE I SVERIGE / beställa oxynorm

Beställ OxyNorm tabletter 98 styck och Kapsel, hård – bra priser, fri frakt och snabb leverans direkt till dörren .bästa apotek att köpa oxynorm i sverige

Ytterligare information

st

100 st, 200 st, 300 st, 500 st, 1000 st, 5000 st

Recensioner

Det finns inga produktrecensioner än.

Bli först med att recensera “OxyNorm 5mg /10mg /20mg”

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

sv_SESwedish